Hva kan man konkret endre i byggeprosjekt for å redusere tallene? Fleksible løsninger med lang levetid resulterer i færre nye investeringer og viser seg kostnadseffektive over tid.

Teqva Gruppen er en fremoverlent pådriver for bærekraftige løsninger i bransjen. Vi er stolte av at våre fotavtrykk er bærekraftige i både nåtid og fremtid. Fremtidige utbyggingsprosjekt må velge bærekraftige løsninger, både for privatbolig og næring. I overgangen til et bærekraftig lavutslippssamfunn kjenner vi på et stort ansvar for å ivareta og utvikle mulighetene, til alle parters fordel.

Vi tenker helhetlig på tvers av de tekniske løsningene. Vi reduserer eget klimaavtrykk og jobber samtidig sammen med våre kunder mot smarte løsninger og prosesser for grønne bygg i regionen vår. Riktig kompetanse gjør at vi kan tilby bærekraftige løsninger innen elektronikk, automatisering av bygg og fornybar energi.
 

ikon  Ikoner

 

Slik reduserer vi energibruken i bygg:

  • Vi leverer tjenester som hjelper byggeiere å tilfredsstille krav om energieffektivitet
  • Vi leverer tjenester som fører til reduksjon av energiforbruk og kostnader i bygg (automatisert styring, modernisering av ventilasjonsanlegg, energibrønner, fjernvarme mm.)
  • Vi leverer produkt med lavere livsløpskostnader
  • Vi tilbyr gode løsninger ved å beholde eksisterende bygg som alternativ mot å bygge nytt
  • Vi tilbyr energirådgivning på tvers av fag
  • Vi tilbyr moderne tekniske løsninger som støtter fornybar energi
  • Vi utvikler kostnadseffektive og miljøvennlige konsepter
  • Vi leverer klimaregnskap for materialbruk og utførte tjenester

 

RØR

Vi skaper verdi for våre kunder ved å velge lønnsomme og bærekraftige løsninger innen rør. Hvert prosjekt er teknisk tilpasset byggets geografi, klima, økonomiske rammer, samt kundens ambisjonsnivå.

Vi oppnår energibesparelser gjennom ulike løsninger for rør i bygg. Disse spiller en rolle for blant annet LCC analyser og sertifiseringer. Våre løsninger kan være energibrønner, vannbåren varme, varmesentral, fjernvarme og spillvann.

 

ELEKTRO

Vi skaper verdi for våre kunder ved å velge lønnsomme og bærekraftige løsninger innen elektro. Hvert prosjekt er teknisk tilpasset byggets geografi, klima, økonomiske rammer, samt kundens ambisjonsnivå.

For å oppnå energibesparelser i bygg tilbyr vi ulike løsninger for elektro. Disse kan ha en betydning for LCC analyser og sertifiseringer. Våre løsninger kan være solfanger anlegg, solcelle system, utnyttelse av fornybar energi og ladeanlegg for el-bil. Installasjon av SD-anlegg tilbyr fordeling av energibelastning ved bruk. Ett eksempel på dette er tidsstyrt romoppvarming. 

 VENTILASJON

Vi skaper verdi for våre kunder ved å velge lønnsomme og bærekraftige løsninger innen ventilasjon. Hvert prosjekt er teknisk tilpasset byggets geografi, klima, økonomiske rammer, samt kundens ambisjonsnivå.

Vi oppnår energibesparelser gjennom ulike ventilasjonsløsninger i bygg. Disse spiller en rolle for blant annet LCC analyser og sertifiseringer. Våre løsninger kan være varmegjenvinning, balansert ventilasjonsanlegg, regulering av temperatur og installering av varmepumpe.

Vi tilbringer omkring 90 % av tiden innendørs, enten i hjemmet, på arbeidsplassen eller på skoler og institusjoner. Det er en kjent sak at luftkvalitet påvirker helsen og at inneklima har stor betydning for vår mentale og fysiske trivsel og helse.