Vi tilbyr løsninger som bidrar til å redusere energiforbruket i bygg. Dette gjør vi fordi vi er en pådriver for bærekraftige løsninger, med varige metoder for fremtidens energismarte bygg. 

Det skal være enkelt for fremtidige utbyggere å velge bærekraftige løsninger. I overgangen til lavutslippssamfunn ser vi et mulighetsvindu og et stort ansvar, som vi tar eierskap til. 

Gjennom å tilby varige løsninger for kundene våre er vi med på å lede samfunnet i en mer bærekraftig retning.  

Vår visjon er å presentere løsninger for effektiv ressursbruk i bygg - som resulterer i lavere klimagassutslipp på planeten vår. 

 

Slik reduserer vi klimautslipp i prosjektene våre: 

Vi hjelper kundene våre i å møte kravene til energieffektive miljøbygg 

Vi leverer produkter med lavere livsløpskostnader 
Vi leverer tjenester som leder til redusert energiforbruk og reduserte kostnader 
Vi leverer besparende tiltak innen automatisert styring, modernisering av ventilasjonsanlegg, energibrønner og fjernvarme 

Vi tilbyr rådgiving innen optimalisering av eksisterende bygg som et alternativ til å bygge nytt 
Vi tilbyr energirådgivning til kunder på tvers av fag 
Vi tilbyr moderne tekniske løsninger basert på fornybar energi, (eks. sorptiv kjøling, solenergi, geoenergi) 

Vi leverer kostnadseffektive og miljøvennlige konsepter 
Vi leverer klimaregnskap på utført arbeid i alle prosjekt  
Vi er i gang med å utvikle systemer for å kunne levere klimaregnskap på tjenester/jobber utført og på materialer vi bruker.  

Vi tilbyr Breem-sertifisering av bygg 
Vi tilbyr energimerking av bygg