Stangeland barneskole er en av landets største barneskoler. Anlegget anses for å være nyskapende og har mottatt tilskudd fra Kulturdepartementet. Målet med prosjektet er at byggene skal fungere som aktivitets- og forskerarena, både i skoletid og på ettermiddag- og kveldstid.

Teqva har bidratt som rådgivere med fokus på bærekraftige løsninger. Samtlige fagfelt har blitt dekket av våre selskap; Teqva Haugesund på rør, Energi & Miljø på ventilasjon og Rønning Elektro på elektrisk.

Varmepumper og energibrønner er en svært energieffektiv måte å designe varmesystemet på. Vi leverte propanvarmepumpe og 11 energibrønner, som supplerer varme om vinteren.

Energieffektiv løsning på varme og kjøling, også kalt klimanøytralt kuldemedie, var et viktig fokus for kunden vår. Denne tankegangen resulterte i at nye bygg på Stangeland ble bygget som passivhus, som sikrer lavere driftskostnader.

Passivhus har et energibehov som er ca. 25% av normen for tradisjonelle boliger. Teqva installerte vannbåren gulvvarme i første etasje, og radiatorer i andre etasje. Grunnet “gratis kjøling” fra brønnene, ble det installert kjølebatteri i ventilasjonsanleggene. Det betyr at skolen får et bedre inneklima enn hva som er normalt. Den kjøleenergien vi henter ut fra brønnene om sommeren, medfører tilbakeføring av varmeenergi som igjen kan benyttes til oppvarming i vinterhalvåret.

Prosjekter som dette støtter opp om våre bærekraftige mål, og viser at vi er i stand til å designe slike energistasjoner. Vi har kompetanse i eget hus, både til å prosjektere og utføre slike anlegg på alle tekniske fag. På dette området er vi ledende tekniske entreprenører i vår region.