Vi bryr oss om mennesker og miljø. Vi er pådrivere for gode løsninger og varige produkt som lever videre etter oss. Vi går foran som et godt eksempel og hjelper kundene våre i valg av riktige løsninger. Vi mener at verdier og holdninger gjenspeiles i adferd. Bærekraft er derfor integrert i vår kultur og strategi.  

I Teqva Gruppen ser vi alltid etter forbedringer og lærer stadig. Vi har identifisert hvilke områder vi kan oppnå størst innflytelse innen. 

 

Hva er våre mål? 

 • Vi skaper trygge og gode arbeidsplasser  
 • Vi sørger for at alle selskapene i Teqva Gruppen er miljøsertifiserte 
 • Vi har et mål om å redusere våre klimagassutslipp med 50 % innen 2030 
 • Vi sørger for å være fremtidens godkjente lærebedrifter 
 • Vi bidrar mot en helelektrisk bilpark innen 2030 
 • Vi hindrer diskriminering og bidrar til likestilling i bygg og anleggsbransjen  
   

Ikoner  Ikoner  Ikoner  Ikoner
 

Hvordan gjennomfører vi våre mål? 

 • Vi praktiserer felles etiske retningslinjer på tvers av selskapene i Teqva Gruppen 
 • Vi setter tydelige krav til dialog og oppfølging av underentreprenører 
 • Vi bygger en konsernmodell for miljøfyrtårn sertifisering 
 • Vi arbeider mot nullutslipp fra egne firmabiler innen 2025 
 • Vi reduserer energibruket i egne lokaler  
 • Vi etablerer system for opplæring av lærlinger  
 • Vi utdanner sterke faglige ledere 
 • Vi følger læreplaner og vektlegger kontinuerlig oppfølging 
 • Vi redegjør årlig for status innen likestilling hos oss 
 • Vi praktiserer systematisk plan for aktivitetsplikten