Mandal: 96 celler + sikringsceller og administrasjonsbygg for fengselet i Agder.

Prosjektet har det nyeste av energieffektive løsninger som co2, propan varmepumper, solceller mm.