montør i arbeid

En serviceavtale gir trygghet for kunden når det gjelder driften av anlegget. Med denne avtalen gjennomføres det faste ettersyn hvor det avdekkes behov for nødvendig vedlikehold og rehabilitering på et tidlig tidspunkt. Med en slik avtale kan jobben planlegges og utføres på et mest mulig gunstig tidspunkt - før det store uhellet er ute og det vil koste dyrt med reparasjon.

Egeland Rør - med dyktige fagfolk 

Vi har egne servicerørleggere og teknikere ved alle våre lokasjoner i hhv. Egersund, Bryne, Tau og Sandnes. Våre fagfolk leverer en rekke tjenester innenfor både privat- og proffmarkedet og vi innehar alle nødvendige sertifiseringer. Avdelingene våre består av prosjektledere og rørleggere som har spesialkompetanse innen servicemarkedet.

Egeland Rør har lang erfaring og solid kompetanse innenfor de områder vi leverer våre tjenester. Hos oss kan du få utført alt av serviceoppdrag som eksempelvis reparasjoner og ombygginger for private eller næringslivskunder og mindre oppdrag med serviceavtaler, i tillegg til driftsavtaler.

Moderne og bærekraftig

Vi leverer fremtidens løsninger basert på bærekraft og den nyeste teknologien. Dette gjøres sammen med de dyktigste fagfolk innen bransjen. Vi er også med som rådgivende entreprenør i tidlig fase med planlegging, og her gjør vi vårt ytterste for at det skal bli et mest mulig vellykket prosjekt for deg som kunde. Vi er stolte fagfolk som gjør hverdagen bedre ved hjelp av solide løsninger og vi har en rekke kompetansebevis for våre ansatte som arbeider i distriktet. 

Et serviceoppdrag er et samspill mellom fagarbeiderens kompetanse i samspill med bedriftens systemer og rutiner. Vår bedrift innehar alle nødvendige sentrale godkjenninger i tillegg til andre kvalitetsgodkjenninger for å kunne levere høy kvalitet i alle ledd. 


Vi har en modell for vår drift som er basert på kvalitet, en modell som stadig vedlikeholdes og fornyes med ny erfaring og kompetanse. 


Service og små oppdrag er kanskje noen av de vanskeligste oppdragstypene vi har. Våre rørleggere dokumenterer derfor med håndholdt elektronisk utstyr på alle slike serviceoppdrag. Her fotograferes for eksempel grensesnittet mellom gammelt og nytt. I tillegg har vi egenutviklede sjekklister, og all informasjon lagres knyttet opp til det aktuelle oppdraget. Slik kan det lett spores tilbake dersom det skulle være behov.. For oss er det en selvfølge at vi i vårt arbeid benytter standardiserte produkter av høy kvalitet.  

Våre leveranser 

Vi leverer alt fra planlegging, gjennomføring, overlevering til drift og serviceavtaler. 

KONTAKT OSS

Innsendingsskjema