En serviceavtale gir trygghet for kunden for driften av anlegget. Gjennom faste ettersyn avdekkes behov for nødvendig vedlikehold og rehabilitering på et tidlig tidspunkt. Dermed kan jobben planlegges og utføres på et mest mulig gunstig tidspunkt. 

Vi har egne servicerørleggere og teknikere ved våre lokasjoner i Egersund, Bryne, Tau og Sandnes. Her leverer vi en rekke tjenester innenfor privat og proff marked. 

Avdelingene består av prosjektledere og rørleggere som har spesialkompetanse innen servicemarkedet. Vi innehar alle nødvendige sertifiseringer. 

Vi har lang erfaring og solid kompetanse innenfor de områder vi leverer våre tjenester. Vi gjennomfører alt av serviceoppdrag som reparasjoner, og små oppdrag til serviceavtaler, driftsavtaler og ombygginger for private og næringskunder. 

Vi leverer fremtidens løsninger basert på bærekraft og den nyeste teknologien. Dette gjøres sammen med de dyktigste fagfolk innen bransjen. Vi er også med som Rådgivende entreprenør i tidlig fase med planlegging og skal gjøre vårt ytterste for at det skal bli et vellykket prosjekt for deg. 

Vi er stolte fagfolk som gjør hverdagen bedre gjennom solide løsninger. Vi har en rekke kompetansebevis på våre ansatte som er relatert til området. 

Serviceoppdrag er et samspill mellom fagarbeideren og hans kompetanse satt i system med bedriftens systemer og rutiner. 

Vår bedrift innehar sentrale godkjenninger og andre kvalitets godkjenninger for å kunne levere høy kvalitet i alle ledd. 

Vi har kvalitetssystem som kontinuerlig vedlikeholdes og fornyes med ny erfaring og kompetanse. Service og små oppdrag er kanskje noen av de vanskeligste oppdragstyper vi har. Våre rørleggere dokumenterer derfor med håndholdt elektronisk utstyr på alle serviceoppdrag. Her fotograferes grensesnittet mellom gammelt og nytt. 

I tillegg har vi egenutviklede sjekklister og all slik informasjonen lagres knyttet opp til det aktuelle oppdraget og kan lett spores tilbake til det enkelte oppdrag. For oss er det selvfølge at vi benytter standardiserte produkter av høy kvalitet. 

Vi leverer alt fra planlegging, gjennomføring, overlevering til drift og serviceavtaler. 

KONTAKT OSS

montør i arbeid

Innsendingsskjema