Renovering av 147 rom med nytt varme anlegg og sprinker sanitør og kjøling.