Sanitær, varme og kjøling på produksjonsutstyr, snøsmelt og sprinkler