til det nye psykiatriske sykehuset på Eg i Kristiansand leverer Egeland Rør sanitær, varme, kjøling, sprinkler og brannvann. 

 

Les mer om prosjektet her: Nybygg psykisk helse, Kristiansand (NPK)