Utsola Energisentral er tegnet av KAP arkitekter. Energisentralen fungerer i dag som en nærvarme- og kjølesentral for Sola Park.

Teqvas prosjektleveranse bestod av rådgivning og bygging av energiløsningen for utbygger Stavanger Investering og totalentreprenør Kruse Smith.

Under planleggingen av byggingen ble det satt av flere hundre kvadratmeter til plassering av energisentralen. Energibrønnene er plassert i grunnen under parkeringskjelleren.

Sola Park har valgt å investere i en egen sentral for området, for å sikre en effektiv energitilførsel og en langsiktig investering i fornybar energi til området. Målet er at det samlede energiavtrykket fra samtlige bygg skal være lavest mulig.

Under Clarion Hotel Air er det boret 56 brønner som sørger for oppvarming og kjøling av hotellet, Thales Treningssenter og fremtidige bygg på næringsområdet.

Om vinteren hentes varme ut fra energibrønnene basert på varmepumper. Varme og kjøling blir distribuert rundt til de ulike bygningene via et nærvarmeanlegg og et separat nærkjøleanlegg. Om sommeren henter vi ut frikjøling fra brønnparken, og leverer i dag stort sett gratis kjøling til Clarion Hotel Air og Thales Treningssenter. 

Grunnen til at dette er mulig er at fjellet under parkeringen blir brukt som et batteri – ved å hente ut kjøling putter man samtidig varme inn, som distribueres ut på vinteren.

Teqva har med andre ord levert en energisentral som gir høy komfort i hotellet og har dermed bidratt til et moderne bygg som bruker brønnparken som batteri, der det hentes opp gratis energi til både varme og kjøling.